För oss betyder anpassad träning förmågan att förstå er situation, era behov och den nytta ni vill få ut av insatsen. Att kunna genomföra förändringen på ett insiktsfullt sätt med hög motivation och tydligt fokus på det beteende som leder er till dit ni vill. 

I 11 år har vi tränat individer, grupper och organisationer i såväl privat som offentlig sektor, nationella och internationella verksamheter så vi känner oss trygga i vad som skapar framgång och hur det går till.

Vi genomför anpassade träningsinsatser för både individer, grupper och organisationer. 

Utifrån en tydlig bild av din eller er situation och behov kommer vi fram till ett upplägg som anpassas utifrån den nytta som ska levereras och till den möjlighet ni har att avsätta tid för insatsen.

Nedan visas ett exempel på ett upplägg.

anpassatupplagg_redigerad-1

Kontakta oss för mer information om anpassade insatser för individer, grupper och organisationer!

Ditt namn (*)

Din e-post (*)

Ämne

Ditt meddelande