Att leda projekt med ett stärkande ledarskap, 3 dagar

bokakursbox3

De allra flesta projektledare uppfattar ledarskapet som det mest utmanande i projektledaryrket. För att bli en framgångsrik ledare i en komplex omgivning där många normalt inte är vana att arbeta tillsammans behövs mycket träning och erfarenhet.

Den här utbildningen vänder sig till projektledare och delprojektledare som vill fördjupa sina kunskaper om stärkande ledarskap, ditt eget ledarskap och de specifika utmaningar som du har i rollen som ledare för dina projekt.

Du kommer förstärka din helhetssyn på projektarbete genom att vi betraktar ett projekt ur olika perspektiv vilket ger dig en ökad förståelse för vad din roll som ledare innebär.

Du får insikt i framgång och hur du som ledare bör agera för att lyckas leverera den nytta projektet efterfrågar.

Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera på ett stärkande sätt, att kunna definiera, förankra och hantera projektets intention, ramar, laganda och utveckling. Ett fokus som skapar möjlighet för dig att lyckas i alla projekt, oavsett typ av projekt och metodik.

Du lär dig hantera rollerna i organisationen så att ni får ett tydligt gemensamt förhållningssätt till varandra så ni kan arbeta effektivt med en hög motivation för att nå projektmålen.

Utbildningen baseras på en generell metodik där vi arbetar med utgångspunkt från projektledarens del i helheten.

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!

Ditt namn (*)

Din e-post (*)

Ämne

Ditt meddelande