Att lyckas med framgångsrika projekt över tid, 1 dag

bokakursbox3

Utbildningen vänder sig till alla som vill få insikt i vad en verksamhet behöver för kompetens för att lyckas bedriva projekt med framgång över tid.

Projektarbetet är ett möte mellan olika perspektiv. På den ena sidan har vi verksamheten och på den andra sidan projekten och mitt emellan dessa finns det mänskliga perspektivet. 

Det är människan som ska säkerställa att verksamheten uppnår den nytta som önskas med projekt som vald arbetsform.

Det ställer krav på att människorna mår bra, är motiverade och har förmågan att tillgodose de behov som uppstår i mötet mellan perspektiven verksamhet och projekt.

När projektet dessutom består av flera aktörer från olika verksamheter och kanske till och med från olika länder och kulturer blir dessa möten än mer komplexa. Utbildningen kommer ge dig en förståelse för vilka framgångsfaktorerna är för att lyckas hantera små enklare projekt och stora komplexa projekt.

Utbildningen baseras på en generell metodik för att belysa framgång över tid oavsett val av metodik.

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!