Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt, 1 dag

bokakursbox3

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att utvärdera nyttan.

Att agera som beställare i ett projekt är därför en roll som ställer krav på kompetens om både linjeverksamheten och projektverksamheten och hur ledning, ledare och medarbetare integrerar med varandra i projektarbetet.

Det är människorna i organisationen som ska säkerställa att verksamheten uppnår den nytta som önskas med projekt som vald arbetsform. Beställaren har därför en nyckelroll avseende det stöd projektet får från verksamheten och hur väl samverkan fungerar. Om projektet består av flera aktörer från olika verksamheter och kanske till och med från olika länder och kulturer blir integrationen än mer komplex och viktigare att kunna hantera.

För att ge dig som beställare den förståelse som behövs för projektarbetsformen och din roll förmedlas insikter om projekt som arbetsform, projekttänk och framgång.

Vi lägger stor vikt i att förstå och skapa en tydlig och förankrad beställning och en stödjande projektplan. I beställningen och i den stödjande planen definieras och förankras projektets organisation och roller. Under utbildningen lär du dig hur detta arbete hanteras. Ett arbete som leder till tydliga befogenheter, tydligt ansvar, tydliga uppgifter och rapporteringsrutiner men också hur rollerna samverkar effektivt och utvecklande med varandra under hela projektet.

Utbildning baseras på en generell metodik med utgångspunkt från beställarens del i helheten.

 

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!

Ditt namn (*)

Din e-post (*)

Ämne

Ditt meddelande