Att sälja in projekt på ett trovärdigt sätt, 2 dagar

bokakursbox3

Att sälja in ett projekt innebär att din kund ska känna och tro på de budskap du förmedlar om projektet på ett sätt som leder till att kunden vill köpa och köper ditt erbjudande.

Som säljare för projekt är du speciellt utvald för den kompetens du har om ditt erbjudande. För att kunden ska bli intresserad av ett erbjudande projekt behöver säljaren kunna bemöta kunden på ett förtroendefullt sätt. För att projektet ska bli framgångsrikt ska kunden få uppleva den nytta som säljaren erbjuder och kanske till och med utlovar.

Nyttan uppstår många gånger efter det att projektet är klart vilket ställer krav på säljarens kompetens om hur ett projektarbete hanteras från start till mål.

Med kompetens i bemötande och i projekt som arbetsform ökar sannolikheten att kunden upplever säljaren och erbjudandet trovärdigt. Det ökar möjligheten till en framgångsrik införsäljning och i slutändan en nöjd kund.

Du får kunskap och insikter i trovärdigt bemötande, projekt som arbetsform, projekttänk och vilken kompetents som behövs för du ska lyckas med din införsäljning över tid, dvs. i alla projekt, oavsett typ av projekt och metodik.

Vi lägger stor vikt på att du ska bli mästare på storyn om ditt projekts syfte och mål. Det gör vi genom att fokusera på de inledande faserna i ett projekt dvs. initieringen och planeringen. Där tränar vi oss i att skapa och förmedla ett tydligt erbjudande, en tydlig och förankrad beställning och projektplan.

Vi fokuserar på att tydliggöra vilka roller som är med i ett projekt, dess befogenheter, ansvar och uppgifter samt hur de samverkar med varandra under projektets gång.

Du får också kunskap om hur löpande uppföljning går till, hur ett projekt avslutas och hur nyttan kan utvärderas.

Under utbildningen lär du dig även tekniker för att vidareutveckla din säljkompetens efter det att utbildningen är slut.

Utbildningen baseras på en generell metodik där vi arbetar med utgångspunkt från säljarens del i helheten.

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!