Att leda och utveckla en projektorienterad verksamhet, 2 dagar

bokakursbox3

Alla enskilda projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. En process syftar till att utvecklas i ett fortlöpande arbete.

Den här utbildningen ger dig/er den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna hantera en verksamhets alla unika projekt vars övergripande kontroll, styrning och utveckling hanteras med en intern fortlöpande utvecklingsprocess.

Du får kunskap och insikter i projekt- och processtänk, projekt och processhantering samt vilken kompetens som behövs för att lyckas över tid.

Projektarbetet belyser vi ur olika perspektiv för att du ska få en helhetssyn som underlättar hanteringen av både process och projekt. Stor vikt läggs vid de framgångsfaktorer och det arbete som ligger till grund för kontroll, styrning och utveckling av projektverksamheten i linje med de mål ni har för verksamheten.

När du genomgått utbildningen har du en förståelse för vilket beteende som leder dig/er till intentionen med verksamheten. Ett beteende som frigör den kraft och energi som behövs för att lyckas.

En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, laganda och ständig förbättring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på en generell metodik för att belysa framgång över tid oavsett val av metodik.

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!