Att leda en högpresterande verksamhet med en värderingsstyrd kultur, 3 dagar

bokakursbox3Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. En förändring med bestående framgångar börjar som ett projekt men överlämnas till en process. En process som ständigt utvecklas utifrån verksamhetens styrande värderingar, intention och beteende, vilket blir kulturen.

Den här utbildningen ger dig/er den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna hantera en förändring med intentionen att förankra en högpresterande process med en värderingsstyrd kultur.

Du får kunskap och insikter i projekt- och processtänk, projekt och processhantering samt vilken kompetens som behövs för att bli högpresterande över tid. Du får insikter i vad som krävs för att initiera, planera och genomföra förändringen och hur du löpande följer upp beteenden som leder till önskat resultat. Ett beteende som frigör den kraft och energi som behövs för att lyckas.

En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, laganda och ständig förbättring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på en generell projektmetodik och en specifik process för att bli en högpresterande värderingsstyrd organisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig ledning och ledare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs men en tro på förändring och en vilja till att lyckas underlättar.

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning? Kontakta oss!