Att leda arbetsmöten i ett projekt, 1 dag

bokakursbox3Har du upplevt att ett möte inte gav det resultat som ni hade önskat från början? Har du känt att engagemanget i rummet kunde varit bättre? Har du tänkt på vilket beteende som skulle kunna förändra situationen?

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller kommer att leda arbetsmöten. Utbildningen förmedlar ett angreppssätt och en mötesmetod som tillåter dig att på ett organiserat arbetssätt leda dina mötesdeltagares process och aktiviteter för att uppnå ett fördefinierat mål. Den ger dig insikter, tekniker och metoder för att nå målet med ökad kvalitet, bättre perspektivutbyte, starkare förankring och ett ökat engagemang i mötesrummet.

Metoden har nått stor popularitet inom en mängd olika områden i såväl linjeverksamhet som projektverksamhet eftersom det är ett utvecklande och effektivt arbetssätt.

 

 

 

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!

Ditt namn (*)

Din e-post (*)

Ämne

Ditt meddelande