Att driva och leda ett projekt, 3 dagar

bokakursbox3

Utbildningen syftar till att ge dig som projektledare den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla din roll och driva framgångsrika projekt. Inte bara i ett projekt utan i alla, oavsett typ av projekt och val av metod.

Du får kunskap och insikter i projekt som arbetsform, projekttänk, framgång, projektledarrollen och projektledning.

Vi lägger stor vikt på bra förberedelser i initierings- och i planeringsfasen. Där tränar vi oss i skapa en tydlig och förankrad beställning och projektplan. Ett arbetet med fokus på att skapa tydliga mål och krav och hur du utifrån dessa styr och följer upp ditt projekt mot målet.

Vi tränar oss på arbetet som sker i alla faser. I de olika faserna belyser vi projektledarens ansvar, olika arbetsmoment och samverkan med ett projekts övriga roller som t.ex. beställare, styrgrupp, delprojektledare och medarbetare.

Samverkan är en kompetens vilket förmedlas i utbildningen. En kompetens med inriktning på att kunna kommunicera på ett tydligt och stärkande sätt, att kunna skapa laganda och stärka den genom hela projektet, att kunna hantera ramar, dvs. tydligt definierade riktlinjer att förhålla sig till och bete sig efter. Vanliga exempel på ramar i projektarbetet är t.ex. befogenheter, ansvar, tid, kostnad, kvalitetskrav och möten.

Utbildningen baseras på en generell metodik där vi arbetar med ett projekts alla faser från start till mål med utgångspunkt från projektledarens del i helheten.

 

Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!

Ditt namn (*)

Din e-post (*)

Ämne

Ditt meddelande