Att bli en högpresterande verksamhet, 1 dag

bokakursbox3
Vad gör dom verksamheter som alltid ligger i topp och högpresterar över tid? Vilka är dom? Vad är det som skiljer dessa verksamheter från andra? Idag finns det en enorm mängd kunskap om framgång, kunskap om hur vi ska arbeta i projekt och med förändringar. Oftast var för sig. Den här utbildningen förenar framgång, projekt- och förändringsarbetet till en högpresterande verksamhet över tid.

Utbildningen vänder sig till ledning och ledare som vill få en övergripande förståelse för en högpresterande kultur för att bättre kunna bemöta och påbörja en förändring i den egna verksamheten. En förändring som utgår ifrån verksamhetens styrande värderingar och intention och som leder till ett beteende som frigör den kraft och potential som behövs för att lyckas.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till ledning och ledare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs men en tro på förändring och en vilja till att lyckas underlättar.

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning? Kontakta oss!