Att arbeta i en högpresterande verksamhet med en värderingsstyrd kultur, 2 dagar

bokakursbox3Den här utbildningen ger den orientering och helhetssyn som behövs för att du som medarbetare ska kunna arbeta i och verka för en högpresterande organisation med en värderingsstyrd kultur. En verksamhet som ständigt utvecklas utifrån styrande värderingar, intention och beteende.

Du får kunskap och insikter i projekt- och processtänk, vilken kompetens som behövs för att du och din verksamhet ska kunna bli högpresterande över tid. Du får insikter i vad som krävs för att genomföra förändringen och hur du löpande följer upp beteenden som leder till önskat resultat. Ett beteende som frigör den kraft och energi som behövs för att lyckas.

En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, laganda och ständig förbättring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på en generell projektmetodik med en specifik högpresterande process för en värderingsstyrd organisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till medarbetare

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs men en tro på förändring och en vilja till att lyckas underlättar.

 

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning? Kontakta oss!