Att arbeta i projekt som medarbetare, 2 dagar

bokakursbox3

När du arbetar i ett projekt som medarbetare är du speciellt utvald för den kompetens du har för uppgifter som ska utföras i projektet. För att projektet ska nå uppsatta mål behöver alla som arbetar i projektet oavsett roll ha kunskap om hur projektarbete fungerar.

Du som arbetar i ett projekt som medarbetare måste t.ex. veta hur man planerar, organiserar, hanterar ändringar, levererar och följer upp löpande för att alla i gruppen ska kunna uppfylla målsättningarna. Lika viktigt är kunskapen om vad samverkan och samarbete i projektet innebär och hur det går till i praktiken. 

Du får kunskap och insikter i projekt som arbetsform, projekttänk och vad som krävs för att lyckas i alla projekt över tid, oavsett typ av projekt och metodik.

Vi lägger stor vikt på bra förberedelser i initieringsfasen och i planeringsfasen där vi tränar oss i att förstå och skapa en tydlig och förankrad beställning och projektplan.

Vi fokuserar på att tydliggöra vilka roller som är med i ett projekt, dess befogenheter, ansvar och uppgifter samt hur de samverkar med varandra under projektets gång.

Du lär dig hur löpande uppföljning går till och du får en förståelse för hur ett projekt avslutas och utvärderas.

Under utbildningen lär du dig även tekniker för att vidareutveckla din kompetens efter det att utbildningen är slut.

Utbildningen baseras på en generell metodik där vi arbetar med utgångspunkt från projektmedarbetarens del i helheten.

 

 Utbildningen anpassas med fördel till er situation, behov och önskad nytta. Läs mer här:  

Vill du veta mer om utbildningen och möjligheter till anpassning?
Kontakta oss!

Ditt namn (*)

Din e-post (*)

Ämne

Ditt meddelande