Vi på Unipeak stärker människor som arbetar med projekt som arbetsform.

Vi bygger framgångsrika projektverksamheter över tid med en projektkultur som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner och ramar, stark drivkraft, laganda och ständig utveckling.

Vi är tränade i att känna igen vilka färdigheter och verktyg som är ”på plats” samt vilka som ”ska till” för att en individ, en grupp eller en verksamhet ska få uppleva nyttan av sina projekt.

Gemensamt för alla våra erbjudanden är att de förmedlas utifrån de framgångsfaktorer som vår process
UPP (United Peak of Performance) belyser.

För oss på Unipeak är enkelhet och tillstånd viktigt. Genom enkelheten blir saker och ting gjorda och många gånger med ett leende på läpparna. Det smittar. Den här matematikuppgiften löstes av ett barn på ett smart, enkelt och roligt sätt. Varför krångla till det?

oppgave4 kopiera