För oss är en föreläsning en förmåga att skapa nyfikenhet, insikter och väcka inspiration.

Alla våra föreläsningar sker i samspel med dem vi möter. Vi utmanar och gillar att bli utmanade. Det ger effekt i en föreläsning. Gemensamt för alla föreläsningar, oavsett antal människor är interaktionen, i den kommer nyttan fram!

Här är några av våra mest populära föreläsningar.

Framgångsrika projekt över tid
Det här är en inspirerande föreläsning om människor i projektarbete och den kompetens de behöver för att lyckas prestera framgångsrika projekt över tid, oavsett typ av projekt. Läs mer här

Kommunikation som inspirerar och utvecklar projektarbete
Ett projekt är ett möte mellan olika perspektiv och många gånger också olika verksamheter där människorna som ska leverera nyttan med projektet ofta inte känner varandra så väl. De kanske har möts någon gång eller inte alls.  En aktör kanske befinner sig i Indien, en annan i England och den tredje i Sverige. Hur ska vi kommunicera effektivt och utvecklande? Läs mer här

Duellen: Agila projekt v.s. traditionella projekt
Agila arbetssätt har kommit för att stanna! Men vad är det för något? Vad är skillnaden mellan agila och traditionella projekt? Vilka är fördelarna och nackdelarna? Hur påverkas min organisation om vi inför ett agilt arbetssätt? Hur ska jag tänka och agera?
Läs mer här