Vi frigör den kraft och potential som behövs för att uppnå nyttan med alla förändringar som bedrivs i process- och projektform. Oavsett typ av förändring, val av projektstyrningsmodell och över tid.

Vi förenar ledning, ledare och medarbetare kring en gemensam helhetssyn på förändring och framgång. En kultur väl värd att investera i!

Vi är tränade i att känna igen vilka färdigheter kunden redan har och vilka som behövs . Vi stödjer förändringen så att individen, gruppen och organisationen kan bli högpresterande med en bestående utveckling i intentionens riktning.

1) Vilka projekt har ni framför er?
2) Vilka färdigheter och verktyg behöver ni för att lyckas?
3) Vilket beteende skulle leda er till nyttan?

Våra tjänster och erbjudanden:

 

Den nya generationens projektdefinition:

Så här lyder en vanlig definition av ett projekt idag. En definition som nu funnits i mer än 100 år.

En unik uppgift, bestående av en temporär organisation, ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum, initierade för att uppnå ett mål som fyller specifika krav på kvalitet, inklusive begränsningar i tid och resurser”.

Är inte ett projekt mer än så? Vad är ett projekt idag? Det är hög tid att förändra synen på projekt i största allmänhet, ta lärdom av mer nischade projekttypers synsätt och ta ytterligare några steg när det gäller vetskap om framgång. Den nya projektgenerationen ser på projekt ur olika perspektiv. 

den nya generationen

 

Läs mer om den nya generationens definition och vår process för framgång över tid, UPP (United Peak of Performance).